Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 17 2017

8927 193d 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viasentymentalna sentymentalna

March 16 2017

malaegoistka
5538 8381
Reposted fromtfu tfu

March 13 2017

malaegoistka

March 10 2017

malaegoistka
Może ważne rzeczy zdarzają się na wiosnę?
— Tove Jansson
Reposted fromstrangeee strangeee viacytaty cytaty
malaegoistka
5943 6368 500
wyparłam
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty

March 09 2017

malaegoistka
Zawsze chyba chciałam być kimś innym, niż byłam, wydawało mi się, że jestem jakaś taka niekompatybilna ze światem, ciągle nie na miejscu. 
— Edyta Bartosiewicz
Reposted frommefir mefir viasentymentalna sentymentalna

March 07 2017

malaegoistka
3085 c563
Reposted fromhomczi homczi viasentymentalna sentymentalna

March 06 2017

malaegoistka
Bo to jest tak
Że ja buduję sobie mur
Wysoki między nami
A ty mi ciągle wypychasz z niego cegiełki
Swoim spojrzeniem
I uśmiechami
— promieniecienia.soup.io
Reposted frompromieniecienia promieniecienia viacytaty cytaty

March 03 2017

malaegoistka
Jeśli ktoś nie reaguje na twoje uczucie, odpuszczaj. Nie proś, nie pytaj, nie walcz. Tak często nie widzimy, że nie powinniśmy iść dalej.
— Jakby chciał, to by napisał.
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe viadepresja depresja
malaegoistka
Nie lubię. Nie lubię jak ktoś kłamie, jak nie dotrzymuje słowa, jak zawodzi. Nie lubię jak się zaczynam pozytywnie nastawiać po to, by za chwilę stwierdzić, że każda historia kończy się tak samo.
Reposted fromGeniusz Geniusz viadepresja depresja
malaegoistka
jestem emocjonalnym wrakiem, jestem w środku popierdolona.
— myśl na dziś.
Reposted fromstarryeyed starryeyed viadepresja depresja
malaegoistka
Mam za sobą
sto tysięcy
wspomnień 
o Tobie
Sto tysięcy
pragnień
niespełnionych
— Piotr Tokarz - Silent Soul
malaegoistka
Tak ci miałem wiele do powiedzenia. Wydawało mi się, że o życiu, ale okazuje się, że tylko o sobie. O sobie w tobie. Albo raczej o tobie we mnie. Jak rozplątać moje własne, że tak powiem, hormonalne rozpacze i niespełnienia, z ogólnymi, powszechnymi, które mi zaszczepił mój czas, mój okruch historii? Żebrzę o sprawiedliwość, a ile razy sam byłem sprawiedliwy? Wołam o porządek moralny, a przez ile lat go deptałem? Wyję ze skargą do Boga, a czy wierzę w niego tak, jak trzeba wierzyć?
— Tadeusz Konwicki
Reposted fromlittlefool littlefool viacytaty cytaty

February 25 2017

malaegoistka
Największe tchórzostwo mężczyzny, to rozbudzić miłość w kobiecie, nie mając zamiaru jej kochać.
— Bob Marley
Reposted fromyourtitle yourtitle viajstrbl jstrbl

February 24 2017

malaegoistka
Nie lubię. Nie lubię jak ktoś kłamie, jak nie dotrzymuje słowa, jak zawodzi. Nie lubię jak się zaczynam pozytywnie nastawiać po to, by za chwilę stwierdzić, że każda historia kończy się tak samo.
Reposted fromGeniusz Geniusz viazapachsiana zapachsiana

February 22 2017

malaegoistka
 Rozumienie jest trudne, dlatego większość ludzi ocenia.
— Carl G. Jung.
Reposted fromyourtitle yourtitle vialeann leann

February 20 2017

malaegoistka
malaegoistka
Niektóre rzeczy powinniśmy zakończyć, kiedy zepsuły się pierwszy raz.
— takie trafne
Reposted frombadgal badgal vialenka024 lenka024
malaegoistka
Będziesz już całkiem inny i wszystko będzie inne, i nie wiem, gdzie będę, ale to nie ważne. (...) Pomyśl wtedy, że mogłeś mieć moje sny i głos i troski i nieznane mi jeszcze pomysły. I moją niecierpliwość i nieśmiałość, że w taki sposób mogłeś mieć świat po raz drugi. A kiedy będziesz tak myślał, nie ważne będzie, żeś nie umiał, czy nie chciał tego mieć. (...) Ważne będzie tylko, że byłeś moją słabością i siłą, utratą i odzyskaniem, światłem, ciemnością, bólem – to znaczy życiem.
— Stanisław Lem
Reposted frommauveraspberry mauveraspberry viaelusive elusive
malaegoistka

wypadałoby
zamknąć
za
sobą
drzwi

nikt nie lubi przeciągów

— K. K
Reposted fromczarnemleko czarnemleko viaelusive elusive
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl