Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 11 2019

malaegoistka
Popatrz, jakie piękne drzewa. Gdy jest lato, najbardziej lubię lato; gdy przychodzi jesień, najbardziej lubię jesień, a gdy przychodzi zima, to jest to moja ulubiona pora roku, a potem nadchodzi wiosna i wtedy myślę, że wiosna jest najlepsza.
— Virginia C. Andrews "Kwiaty na poddaszu"
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
malaegoistka
Reposted fromshakeme shakeme
malaegoistka
Wcale nie jest za późno, by szukać świata ze snów.
— Nancy H. Kleinbaum
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viacytaty cytaty
malaegoistka
Wydaje się, że w mózgu istnieje całkiem szczególny obszar, który można by nazwać poetycką pamięcią i który rejestruje to, co nas urzekło, wzruszyło, co dało piękno naszemu życiu. 
— "Nieznośna lekkość bytu" (Milan Kundera)
Reposted frompiepszoty piepszoty viazapachsiana zapachsiana
malaegoistka
Życie zawsze stawiało mnie samą, do walki, nieprzygotowaną. 
— skydelan
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
malaegoistka
6722 73d5 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viatfu tfu
malaegoistka
6956 09b4 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaslodziak slodziak
4750 6afe 500
Reposted fromdmnkam dmnkam viaslodziak slodziak
malaegoistka
Reposted fromkriokineza kriokineza viaslodziak slodziak
malaegoistka
0045 aedf 500
Reposted fromslodziak slodziak
malaegoistka
0046 379a
Reposted fromslodziak slodziak
malaegoistka
0048 db93 500
Reposted fromslodziak slodziak
malaegoistka
0052 77b8 500
Reposted fromslodziak slodziak
malaegoistka
0078 64b1 500
Reposted fromslodziak slodziak

September 15 2019

malaegoistka
Rodzimy się w jeden dzień. Umieramy w jeden dzień. W jeden dzień możemy się zmienić. I w jeden dzień możemy się zakochać. Wszystko może się zdarzyć w ciągu zaledwie jednego dnia.
— Gayle Forman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialeann leann
malaegoistka
Pożegnanie z dzieciństwem jest dla niektórych ludzi piekielnie trudne, wiąże się z uznaniem ogromnej straty. Paradoksalnie, im trudniejsze dzieciństwo, tym pożegnanie trudniejsze, bo wymaga rezygnacji z marzenia, że da się jeszcze coś naprawić. Zamiast się z tym zmierzyć, można utknąć w serii powtórek i mieć tego rodzica ciągle na nowo w osobach kolejnych parterów.
— Danuta Golec w rozmowie z Grzegorzem Sroczyńskim
Reposted fromyourtitle yourtitle viacytaty cytaty

September 01 2019

malaegoistka
9300 8e57 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viajojinthesun jojinthesun

August 23 2019

malaegoistka
Jul 26
Add this event to a calendar application
Jest na ziemi jedno moje małe miejsce...
Reposted fromxalchemic xalchemic viajstrbl jstrbl
malaegoistka
9771 05eb 500
Reposted fromnutt nutt viasentymentalna sentymentalna
malaegoistka
Jak usłyszę, że nie mam prawa być kurewsko przybita, bo są tacy, którzy mają gorzej, wytłumaczę panu, że to tak, jakby zabronić szczęśliwemu się radować, bo są tacy, którzy mają lepiej.
— Remigiusz Mróz - "Testament"
Reposted frommhsa mhsa viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl