Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 14 2019

malaegoistka
3162 4d3a 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaslodziak slodziak

May 01 2019

malaegoistka

W dzisiejszym świecie modne są: hejt, dupa, fit, vege, insta, story, gluten, eko.

A człowiek tak bardzo potrzebuje tego, co wyszło już z mody. Miłości, szczęścia, uśmiechu, lojalności, spaceru, pocałunku, zaufania, empatii, bezpieczeństwa.

— Kaja Kowalewska

March 28 2019

malaegoistka
6170 1cb8 500
Reposted fromohfucktycznie ohfucktycznie viasaphirka saphirka

March 23 2019

malaegoistka
2299 7b18
Reposted fromlucasthelocust lucasthelocust viaMerlinka Merlinka

March 06 2019

malaegoistka
Pamiętasz jak chciałeś tego co, teraz masz?
— volant
Reposted frommadeliine madeliine viasaphirka saphirka

March 03 2019

malaegoistka
9771 05eb 500
Reposted fromnutt nutt viaslodziak slodziak
malaegoistka
4425 ab18 500
Reposted fromfeegloo feegloo viaslodziak slodziak

March 02 2019

malaegoistka
5089 d46f 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viajstrbl jstrbl

February 21 2019

malaegoistka
3215 756f 500
Reposted fromoll oll viasaphirka saphirka

February 13 2019

malaegoistka
malaegoistka
3585 da0c 500
Reposted fromtfu tfu

February 08 2019

malaegoistka
Kto urodził się z podwyższoną wrażliwością wie, jak trudno jest przełknąć życie. I wszystko, absolutnie wszystko pożera nas. W całości.
Reposted fromohmarilyn ohmarilyn viazapachsiana zapachsiana
malaegoistka
9771 05eb 500
Reposted fromnutt nutt viajstrbl jstrbl

October 31 2018

malaegoistka

Dzisiaj urządziłam sobie samotność, najsłodszą samotność przez cały dzień; książki (...); a potem do tego jeszcze Beethoven (...) Jak mogą istnieć ludzie, którzy się nudzą, Boże drogi! Jak może starczyć czasu! Jak, na Boga, zdążyć przeczytać wszystkie książki, wysłuchać całej muzyki, zobaczyć wszystkie miejsca na świecie; nie, to było kłamstwo, ja nie chcę oglądać wszystkich miejsc, ale zamiast tego chcę mieć czas na niezwykłe przeżywanie natury i ludzi, i sztuki, które oferuje ta krótka chwilka życia. I jeszcze trzeba mieć kilka minut na to, aby tylko posiedzieć i pogapić się bezmyślnie!

— Astrid Lindgren
Reposted fromstrangeee strangeee viacytaty cytaty

October 11 2018

malaegoistka
6286 6a6d 500
Reposted fromoblivions oblivions viajojinthesun jojinthesun
malaegoistka
Byłam już kiedyś w tym miejscu, mówię sobie. Byłam już bardziej samotna, bardziej niepocieszona, bardziej zrozpaczona niż teraz. Już tutaj byłam i przetrwałam. Tym razem też jakoś przez to przejdę.
— Tahereh Mafi - "Dar Julii"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazapachsiana zapachsiana
malaegoistka
Wszystko co było dawniej wydaje się dziwne. Czasem wydaje się, że tego w ogóle nie było. Czasem wydaje się to wszystko straszne, czasem śmieszne, czasem głupie. Ale nie takie jak było naprawdę.
— Marek Hłasko, "Pijany o dwunastej w południe"
malaegoistka
Zastosuj do swoich rozmów prostą zasadę: jeżeli nie chciałbyś stwierdzić czegoś na piśmie i podpisać imieniem i nazwiskiem, nie mów tego.
— Jackson Brown
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viazapachsiana zapachsiana
malaegoistka
Żeby uleczyć ranę, musisz przestać ją dotykać.
Reposted fromxalchemic xalchemic viazapachsiana zapachsiana

October 08 2018

Zaraz nastawię czajnik na herbatę. Umyje głowę, a potem, co potem, spróbuję wyspać się z tego wszystkiego
— Wisława Szymborska
(via introwertyzm-egzaltacyjny)
Reposted fromdivi divi viasentymentalna sentymentalna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl