Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 05 2017

malaegoistka
4379 dbf9 500
może komuś się przyda
Reposted frompierdolony pierdolony viajojinthesun jojinthesun
malaegoistka
Chcę spacerów, dni pełnych słońca, zieleni i błękitu, kłębiących się gęstych, białych chmur. Wieczorów, które długo nie zmieniają się w noc, miejsc, w których jeszcze nie byłam, letnich ubrań, wychodzenia bez kurtki. Ciepła Twojej ręki, trzymającej mnie mocno. Przygody. Zimnego wina i ciepłych słów.  Chcę, żeby to lato było inne.
Cztery Wieki Później

April 18 2017

malaegoistka
Nawet brak odpowiedzi jest odpowiedzią.
Tylko trochę bardziej boli.
— nocneharce.blogspot.com
Reposted frompensieve pensieve viajstrbl jstrbl

April 08 2017

malaegoistka
5323 8ffe 500
Reposted fromlittlefool littlefool viacytaty cytaty
malaegoistka
7161 1e4b 500

April 05 2017

malaegoistka
7748 e040 500
Reposted fromtfu tfu
malaegoistka
Reposted frompl pl viatfu tfu
malaegoistka
4973 928d 500
Reposted fromoll oll viasentymentalna sentymentalna
malaegoistka
8306 d1c9 500
malaegoistka
malaegoistka
To smutne, ile można dowiedzieć się o człowieku ze sposobu, w jaki kończy długoletnią znajomość.
— z przemyśleń bez niego...
Reposted frompensieve pensieve viadualistycznie dualistycznie

March 17 2017

8927 193d 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viasentymentalna sentymentalna

March 16 2017

malaegoistka
5538 8381
Reposted fromtfu tfu

March 13 2017

malaegoistka

March 10 2017

malaegoistka
Może ważne rzeczy zdarzają się na wiosnę?
— Tove Jansson
Reposted fromstrangeee strangeee viacytaty cytaty
malaegoistka
5943 6368 500
wyparłam
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty

March 09 2017

malaegoistka
Zawsze chyba chciałam być kimś innym, niż byłam, wydawało mi się, że jestem jakaś taka niekompatybilna ze światem, ciągle nie na miejscu. 
— Edyta Bartosiewicz
Reposted frommefir mefir viasentymentalna sentymentalna

March 07 2017

malaegoistka
3085 c563
Reposted fromhomczi homczi viasentymentalna sentymentalna

March 06 2017

malaegoistka
Bo to jest tak
Że ja buduję sobie mur
Wysoki między nami
A ty mi ciągle wypychasz z niego cegiełki
Swoim spojrzeniem
I uśmiechami
— promieniecienia.soup.io
Reposted frompromieniecienia promieniecienia viacytaty cytaty

March 03 2017

malaegoistka
Jeśli ktoś nie reaguje na twoje uczucie, odpuszczaj. Nie proś, nie pytaj, nie walcz. Tak często nie widzimy, że nie powinniśmy iść dalej.
— Jakby chciał, to by napisał.
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe viadepresja depresja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl