Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 23 2019

malaegoistka
malaegoistka
8409 0b77 500
Reposted fromfeegloo feegloo viatfu tfu
malaegoistka
8642 ef32 500
Reposted fromGosha Gosha viatfu tfu
malaegoistka
 Ponieważ oprócz chwil idealnych i doskonałych, których jest naprawdę mało, życie składa się z wtorków, czwartków i godziny trzynastej.
— Małgorzata Halber
malaegoistka
Lekcja numer jeden: zawsze sprawiaj wrażenie, jakby nic, a przede wszystkim nikt nie był w stanie wytrącić cię z równowagi, zrozumiałaś?  Lekcja numer dwa: zachowuj się zawsze tak, jakbyś się świetnie bawiła.
— Sabine Both, "Przeprowadzka do siódmego nieba"
Reposted frommarysia marysia viadualistycznie dualistycznie
malaegoistka
Gdy nie ma innego wyjścia, w końcu zaczynasz dawać radę.
— (...)
malaegoistka
1949 f9b0 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viadualistycznie dualistycznie
malaegoistka
Nie konieczność, ale przypadek ma w sobie czar. Jeśli miłość ma być miłością niezapomnianą, od pierwszej chwili muszą się ku niej zlatywać przypadki jak ptaki na ramiona świętego Franciszka z Asyżu. 
— Milan Kundera, "Nieznośna lekkość bytu"
Reposted fromirmelin irmelin viacytaty cytaty
malaegoistka
Reposted fromshakeme shakeme viajstrbl jstrbl
malaegoistka
8508 69cb 500
Reposted frombehcio behcio viajstrbl jstrbl

June 14 2019

malaegoistka
3162 4d3a 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaslodziak slodziak

May 01 2019

malaegoistka

W dzisiejszym świecie modne są: hejt, dupa, fit, vege, insta, story, gluten, eko.

A człowiek tak bardzo potrzebuje tego, co wyszło już z mody. Miłości, szczęścia, uśmiechu, lojalności, spaceru, pocałunku, zaufania, empatii, bezpieczeństwa.

— Kaja Kowalewska

March 28 2019

malaegoistka
6170 1cb8 500
Reposted fromohfucktycznie ohfucktycznie viasaphirka saphirka

March 23 2019

malaegoistka
2299 7b18
Reposted fromlucasthelocust lucasthelocust viaMerlinka Merlinka

March 06 2019

malaegoistka
Pamiętasz jak chciałeś tego co, teraz masz?
— volant
Reposted frommadeliine madeliine viasaphirka saphirka

March 03 2019

malaegoistka
4425 ab18 500
Reposted fromfeegloo feegloo viaslodziak slodziak

March 02 2019

malaegoistka
5089 d46f 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viajstrbl jstrbl

February 21 2019

malaegoistka
3215 756f 500
Reposted fromoll oll viasaphirka saphirka

February 13 2019

malaegoistka
malaegoistka
3585 da0c 500
Reposted fromtfu tfu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl