Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 09 2019

malaegoistka
więc to był jeden dzień
z tych najcenniejszych dni
które nigdy nie wracają
— Tadeusz Różewicz - "Moje usta"
Reposted fromblueinsane blueinsane viadualistycznie dualistycznie
malaegoistka
8767 ab23 500
Reposted fromsowaaa sowaaa viadualistycznie dualistycznie
malaegoistka
8611 2957 500
Reposted frompiehus piehus viajojinthesun jojinthesun

December 07 2019

malaegoistka
Zostań dzisiaj świętym Mikołajem. Sposobów jest tysiące. Uśmiechnij się, zamiast nosić głowę w chmurach ; zauważ, zamiast patrzeć na czubek własnego nosa; pochyl się zamiast ignorować; uszanuj,zamiast lekceważyć; kochaj,zamiast nienawidzieć.
— Natalia Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viadualistycznie dualistycznie

December 05 2019

malaegoistka
Zdejmij
wszystkie śmieszne warstwy.
Wyłącz
wszystko co pika i wibruje.
Zobacz
– nie jesteś martwy.
Właśnie ten człowiek mnie interesuje.
— Patrick The Pan "Zdejmij. Wyłącz.Zobacz"
Reposted fromhawrix hawrix viadualistycznie dualistycznie
malaegoistka
Korzystaj. Z pazurami. Dopóki masz czas. Bo potem człowiek się budzi, że los dawał, a on był jak taka dupa. Korzystaj.
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadualistycznie dualistycznie
malaegoistka
(...) rozwój polega na byciu dobrym człowiekiem. Ja w każdym razie wierzę w to, że lepiej być dobrym, tak jak lepiej być ufnym niż podejrzliwym, współczującym niż niewzruszonym, nawet jeśli przez to człowiek się czasem zawiedzie. Bo ufność, dobro otwierają na świat i ludzi.
— Bogdan de Barbaro
Reposted fromlovvie lovvie viazapachsiana zapachsiana

December 09 2019

malaegoistka
więc to był jeden dzień
z tych najcenniejszych dni
które nigdy nie wracają
— Tadeusz Różewicz - "Moje usta"
Reposted fromblueinsane blueinsane viadualistycznie dualistycznie
malaegoistka
8767 ab23 500
Reposted fromsowaaa sowaaa viadualistycznie dualistycznie
malaegoistka
8611 2957 500
Reposted frompiehus piehus viajojinthesun jojinthesun

December 07 2019

malaegoistka
Zostań dzisiaj świętym Mikołajem. Sposobów jest tysiące. Uśmiechnij się, zamiast nosić głowę w chmurach ; zauważ, zamiast patrzeć na czubek własnego nosa; pochyl się zamiast ignorować; uszanuj,zamiast lekceważyć; kochaj,zamiast nienawidzieć.
— Natalia Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viadualistycznie dualistycznie

December 05 2019

malaegoistka
Zdejmij
wszystkie śmieszne warstwy.
Wyłącz
wszystko co pika i wibruje.
Zobacz
– nie jesteś martwy.
Właśnie ten człowiek mnie interesuje.
— Patrick The Pan "Zdejmij. Wyłącz.Zobacz"
Reposted fromhawrix hawrix viadualistycznie dualistycznie
malaegoistka
Korzystaj. Z pazurami. Dopóki masz czas. Bo potem człowiek się budzi, że los dawał, a on był jak taka dupa. Korzystaj.
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadualistycznie dualistycznie

December 09 2019

malaegoistka
więc to był jeden dzień
z tych najcenniejszych dni
które nigdy nie wracają
— Tadeusz Różewicz - "Moje usta"
Reposted fromblueinsane blueinsane viadualistycznie dualistycznie
malaegoistka
8767 ab23 500
Reposted fromsowaaa sowaaa viadualistycznie dualistycznie
malaegoistka
8611 2957 500
Reposted frompiehus piehus viajojinthesun jojinthesun

December 07 2019

malaegoistka
Zostań dzisiaj świętym Mikołajem. Sposobów jest tysiące. Uśmiechnij się, zamiast nosić głowę w chmurach ; zauważ, zamiast patrzeć na czubek własnego nosa; pochyl się zamiast ignorować; uszanuj,zamiast lekceważyć; kochaj,zamiast nienawidzieć.
— Natalia Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viadualistycznie dualistycznie

December 05 2019

malaegoistka
Zdejmij
wszystkie śmieszne warstwy.
Wyłącz
wszystko co pika i wibruje.
Zobacz
– nie jesteś martwy.
Właśnie ten człowiek mnie interesuje.
— Patrick The Pan "Zdejmij. Wyłącz.Zobacz"
Reposted fromhawrix hawrix viadualistycznie dualistycznie

December 09 2019

malaegoistka
8611 2957 500
Reposted frompiehus piehus viajojinthesun jojinthesun

December 07 2019

malaegoistka
Zostań dzisiaj świętym Mikołajem. Sposobów jest tysiące. Uśmiechnij się, zamiast nosić głowę w chmurach ; zauważ, zamiast patrzeć na czubek własnego nosa; pochyl się zamiast ignorować; uszanuj,zamiast lekceważyć; kochaj,zamiast nienawidzieć.
— Natalia Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viadualistycznie dualistycznie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl